CENTRUM OGRODNICZNE PRACUŚ

Schodnia (k.Ozimka), ul. Brzozowa 4A, tel. 77 402 65 95, fax: 77 402 65 96
 

Zakładanie trawnika


RODZAJE TRAWNIKÓW – w zależności od przeznaczenia trawnika, jego lokalizacji i sposobu użytkowania wyróżniamy jego następujące rodzaje:

  • trawniki ozdobne (dywanowe, parkowe, łąkowe)- tworzą ładną, zwartą darń o delikatnych źdźbłach. Ponieważ są zakładane z mieszanek traw wolno rosnących nie wymagają zbyt częstego koszenia, przy czym mogą być koszone nisko, co daje doskonały efekt wizualny. Trawniki ozdobne zakłada się przede wszystkim na dużych powierzchniach przeznaczonych do spacerowania i odpoczynku, np. w parkach. Nie są one odporne na intensywne użytkowanie.
  • trawniki sportowe- z mieszanek traw bardzo odpornych na deptanie o niskiej, zwartej i elastycznej darni. Są to trawniki szybko rosnące, dlatego wymagają dość częstego koszenia. Zakłada się je terenach przeznaczonych do intensywnego użytkowania – boiskach sportowych, placach zabaw.
  • trawniki rekreacyjne- mają charakter pośredni między trawnikami parkowymi a sportowymi. Zakłada się je z mieszanek kilkugatunkowych (np. kostrzewy czerwonej, kostrzewy owczej, wiechliny łąkowej, życicy trwałej, mietlicy pospolitej) dzięki czemu bardzo dobrze przystosowują się do rożnych warunków siedliskowych. Są odporne na umiarkowane użytkowanie.
WYMAGANIA GLEBOWE – trawnik może być założony praktycznie na każdej glebie, do prawidłowego wzrostu traw najlepsze jest jednak podłoże o dużej zawartości próchnicy. Uodparnia to trawnik na krótkie niedobory wody i ułatwia przyswajanie składników mineralnych z gleby. Przy glebach ubogich, przepuszczalnych lub zbyt ciężkich wystarczy zadbać o odpowiednie nawożenie, nawodnienie i napowietrzenie by uzyskać piękny, zdrowy i odpowiednio wybarwiony trawnik. Trawy najbardziej lubią odczyn lekko kwaśny (pH 5,5-6,5), trzeba jednak uważać by gleba nie była zbyt kwaśna bo sprzyja to rozwojowi mchów i chorób grzybowych, a trawa ma ograniczoną zdolność przyswajania potasu i fosforu. Przy zbyt kwaśnym odczynie gleby zaleca się wapnowanie dolomitem lub kredą w dawce 10kg / 100m2. Wapnowanie najlepiej przeprowadzać co roku (nie dotyczy gleb ciężkich, gliniastych).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TRAWNIK
– prawidłowe przygotowanie podłoża pod trawnik jest niezwykle ważne. Teren powinien być uporządkowany, wolny od kamieni, gruzu, resztek budowlanych, wykarczowany ze zbędnych drzew i krzewów. Gleba powinna być przekopana, a przy glebach zbyt lekkich, piaszczystych dodatkowo wzbogacona torfem wysokim lub kompostem. Zabiegi te najlepiej wykonać jesienią w roku poprzedzającym siew. Jeżeli na danym terenie występują chwasty, należy je zniszczyć stosując jeden z herbicydów np. ROUNDUP® 360 SL. Należy jednak pamiętać o dwóch istotnych faktach- środki chwastobójcze wnikają przez części zielone roślin(głównie liście), chwasty, jeżeli chcemy je zwalczyć całkowicie, muszą mieć przynajmniej trzy liście oraz, że większość herbicydów zalega w glebie przez ok. 3 tygodnie. Dopiero o upływie tego czasu możemy rozpocząć w ogrodzie dalsze prace. Po oczyszczeniu ziemi z wszelkich korzeni, szkła, kamieni itp. można wysiać nawóz. Następnie trzeba glebę zagrabić, dokładnie wyrównać i pozostawić na ok. 2 tygodnie w celu ustabilizowania gruntu. Po upływie tego czasu glebę wałujemy i ponownie delikatnie grabimy. Tak przygotowane podłoże jest przygotowane do siewu nasion.

SIEW
Termin siewu- termin wysiewu zależy od uwilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Trawę można siać od wiosny do jesieni, należy jednak uważać gdy zabieg ten przeprowadzamy w okresie czerwiec-lipiec. Siew w tych miesiącach może być utrudniony przez długotrwałe susze, konieczne jest wtedy zaraz po wysiewie przykryć nasiona kilkucentymetrową warstwą ziemi i obficie podlać. Zapewni to trawie odpowiednią wilgotność w pierwszej fazie wzrostu.

Technika siewu- nasiona wysiewać można ręcznie lub za pomocą siewnika. Jeżeli to możliwe siew powinno się przeprowadzać w pogodę bezwietrzną i bezdeszczową. Ręcznie siać można „ruchem solącym” (na małych powierzchniach) lub „ruchem siewcy”. Najbardziej precyzyjny i równomierny siew zapewni nam jednak użycie siewnika. Po wysiewie powierzchnię gleby trzeba delikatnie zagrabić i przykryć cienką warstwą torfu. Uchroni to nasiona przed wysuszeniem, wyjadaniem przez ptaki lub wywianiem przez wiatr.

PIERWSZE KOSZENIE
– pierwsze i drugie koszenie najlepiej przeprowadzić gdy trawa osiągnie wysokość ok. 8-10 cm przy trawnikach sportowych i 6-8 cm przy trawnikach ozdobnych i rekreacyjnych. Trawę skracamy nie więcej niż o 1/3 jej wysokości. Zbyt niskie koszenie trawnika powoduje słabe rozkrzewianie się trawy i może przyczynić się do jej przesuszenia i zamierania.W dalszym okresie trawnik należy kosić do wysokości uzależnionej od rodzaju trawnika tzn. trawniki ozdobne, dywanowe do 2,5 cm, parkowe do 6 cm, rekreacyjne do 4 cm, sportowe do 2,5-3 cm